Dworzec Kolejowy w Chojnicach

przebudowa, remont i konserwacja dworca kolejowego oraz zagospodarowanie terenu

Zdjęcia historyczne

Zdjęcia współczesne

Koncepcja

Teren

 • rozbiórka obiektów budowlanych wiat przystankowych, rozbiórka urządzeń budowlanych i obiektów małej architektury
 • budowa, przebudowa i rozbudowa nawierzchni utwardzonych: jezdni z miejscami postojowymi, chodników, ścieżki rowerowej
 • przebudowa i remont murków oporowych
 • budowa i przebudowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych
 • budowa oświetlenia zewnętrznego i iluminacji budynku dworca
 • budowa punktów ładowania samochodów i rowerów elektrycznych
 • budowa instalacji monitoringu
 • budowa stacji roweru miejskiego
 • montaż obiektów małej architektury
 • zagospodarowanie terenu zielenią

Budynek

 • przebudowa, remont i konserwacja budynku dworca kolejowego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
 • budowa i przebudowa instalacji wewnętrznych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych

Elewacje

 • konserwacja ceglanych elewacji
 • odtworzenie oryginalnej kolorystyki
 • konserwacja płycin podokiennych i detali architektonicznych, odtworzenie fragmentu gzymsu wyciętego pod zegar
 • konserwacja lub wykonanie nowej stolarki okiennej na wzór okien oryginalnych
 • konserwacja lub wykonanie nowej stolarki drzwiowej na wzór drzwi oryginalnych, jako wzór przyjmujemy drzwi prowadzące do poprzecznego korytarza
 • odtworzenie drzwi elewacji frontowej na podstawie dokumentacji archiwalnej
 • konserwacja dwóch zabytkowych zegarów

Wnętrza

 • gruntowna przebudowa wnętrza ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
 • powiększenie obecnej poczekalni, przywrócenie dawnej lokalizacji kas
 • likwidacja obecnej klatki schodowej, budowa nowej klatki schodowej z windą
 • pozostawienie żeliwnej klatki schodowej od poziomu parteru do pierwszego piętra (klatka nie będzie przeznaczona do użytku, będzie stanowiła element dekoracyjny, widoczny z korytarza dzięki przeszkleniu)
 • wprowadzenie elementów muzealno-ekspozycyjnych w korytarzu, głównej sali dworca oraz sali z absydą
 • konserwacja istniejących posadzek ceramicznych w poczekalni, korytarzu, sali głównej
 • wykonanie nowych posadzek
 • konserwacja lub wykonanie nowej stolarki wewnętrznej na wzór istniejącej
 • wykonanie drewnianej boazerii w poczekalni, korytarzu, głównej sali dworca oraz sali z absydą, boazeria malowana na wybrany kolor lub dopasowana kolorystycznie do stolarki
 • odtworzenie drewnianych sufitów
 • proponujemy także odsłonięcie nitowanej kratownicy w poczekalni – najprawdopodobniej kiedyś była ona wyeksponowana (wskazuje na to układ sufitu)

Wizualizacje dworca po przebudowie

Projekt budowlany

  Rozmiar: 18 MB
  Rozmiar: 495 MB